Kamis, 21 Januari 2016

PAI V PAGI NILAI UAS GANJIL 2015/2016 FILSAFAT PEN DIDIKAN ISLAM


DAFTAR NILAI  UJIAN SEMESTER  GANJILT.A. 2015/2015
Semester : V (LIMA)


Program Studi/Kelas :PAI PAGI


Mata Kuliah : FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
SKS : 2Dosen  :SUHARDIMAN,M.Pd.I
No Nama Mahasiswa JML TAMU TAMU (10%) KUIS( 10% ) TT (15%) UTS (30%) UAS (35%) NA HM
1 BIBIT SANJAYA 16 4 2 4 3 3 3.2 B
2 DESSY KARLINA 16 4 2 4 3 3 3.2 B
3 DEVI JULIANA 13 4 3 4 4 3 3.6 A
4 EDI AFRIZAL 14 4 3 4 3 3 3.3 B
5 HANA PERA 16 4 3 4 4 4 3.9 A
6 HASBULLAH 15 4 2 4 4 3 3.5 A
7 HATRIANA 9 2 2 4 3 3 3 B
8 HERNI SUGIARTI 15 4 3 4 4 4 3.9 A
9 IJAN 15 4 3 4 4 3 3.6 A
10 ISTIAWATI SUSALI 13 4 2 4 4 3 3.5 A
11 LESTIA OLPA VETTY E 8 2 4 2 3 2 2.5 C
12 M.HAIRANI 14 4 2 4 4 4 3.8 A
13 M.NASSIRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 FALSE
14 MAIMUN 16 4 2 4 3 2 2.9 C
15 NIHAYATUL AMRIYAH 16 4 2 4 4 4 3.8 A
16 NIRMA NURULLIZA 13 4 2 4 4 3 3.5 A
17 NUR SAPWANSYAH 5 1 1 2 0 0 0.6 E
18 RANO ALDI 15 4 3 4 4 2 3.3 B
19 RANTI PURWANTI 16 4 2 4 4 3 3.5 A
20 ROHAYU 15 4 3 4 4 3 3.6 A
21 SHELLAWATI SIREGAR 16 4 2 4 4 4 3.8 A
22 SYARIF 15 4 3 4 4 3 3.6 A
23 YOGI IRFANTO 15 4 2 4 4 4 3.8 A
24 YUNI ASTUTI 16 4 2 4 4 3 3.5 A
25 ERNAWATI 14 4 2 4 3 3 3.2 B
26 FIKRI AULIA 8 2 3 3 3 3 2.9 C
KONVERSI NILAI KEHADIRAN

Tanjungpinang,21-jan2016

13-16=A (4)

      DOSEN MATA KULIAH
10-12=B (3)

 8 - 9=C (3)

                          SUHARDIMAN

 0- 4= E (0)


KONVERSI NILAI  MUTU

85-100=A 3,6 - 4,00 =A75-  84=B 3,00 -3,5 = B65-  74=C 2,6 -  2,9 = C59-  64=D 2,2 -  2, 5= D0 -   58=E 1,9   -2,1 = E GAGAL1 komentar: